logo

Een ifuni is een schoffeltje ( zie logo) waarmee je volgens het spreekwoord:

“ het onkruid uit de vriendschap houdt” !
Ofwel vriendschap vraagt onderhoud en contact.

Het zijn de kleine dingen, die van belang zijn.

Welkom bij Stichting IFUNI!

 

Nieuwsbrief 26 is uit met daarin het laatste nieuws               wgnw
  
Laatste nieuws:
Jan en Bert bezochten in februari/ maart Rwanda met name de kleuterscholen:
Rainbow Buhoro school in Ndera en de Hope Kleuterschool in Byumba.
Het was goed te zien dat beide scholen goed lopen. Verdere info in nieuwsbrief 26 en onder Lopende Projecten, Kleuterscholen

  • Alle nieuwsbrieven over de projecten vindt u onder nieuws

photo

Links:Jan en Bert bezoeken Rainbow Bohoro school

 

Rechts:Bezoek aan Hope Nursery School in Byumba

photo

Ifuni beoogt het contact tussen Rwandezen en Nederlanders te bevorderen,
en via (kleine) projecten bij te dragen aan verbetering van de kwaliteit van de samenleving in Rwanda,
met in het bijzonder aandacht voor de minder bedeelden.

De jaarcijfers van 2021, het jaarverslag 2021, het activiteitenplan 2022 en het projectenoverzicht van 2021 staan onder algemeen/ financieën
Informatie over een periodieke gift aan Stichting IFUNI ( ANBI) vindt u daar ook.