HOPE nurseryschool in Byumba, Rwanda.

In Byumba, Rwanda is al sinds 2014 een kleine kleuterschool met nu 130 kinderen in 4 klassen. Zij begonnen in een gehuurde kapel en hebben de bemiddeling van Stichting IFUNI en een grote sponsor in 2021 geld gekregen om een goed bruikbaar huis als kleuterschool aan te kopen.

Het kleuterschooltje is een initiatief van Louise Uwimana, zij is onderwijzeres i.s.m. de plaatselijke arme bevolking. Voor de bewoners was een schoolgeld van 35.000 Fr. Rw per trimester = circa 35 euro onbetaalbaar. Samen is afgesproken dat 3 euro per maand wel haalbaar is.

En… wat mooi is, Men wordt niet van school gestuurd als dit eens niet mogelijk is.

Het doel van de school is opvang van kleuters om ze te helpen te socialiseren en al wat voorschoolse kennis bij te brengen zodat er op de lagere school geen onnodige uitval is. Ouders kunnen werken als de kleuters opgevangen worden (armoedebestrijding) Ook kunnen daar andere activiteiten georganiseerd worden, bv alphabetisatie.

Ieder kind krijgt een maaltijd in de vorm van porridge. De school heeft 2 koeien voor de melk, van Duitse vrienden van Rwanda, gekregen en ook wat educatief spel materiaal.

Op de foto’s ziet u nog wel de invloed van de corona tijd.

Bij en in de kapel in 2015

foto4-1                 foto2-15

 

foto6                    water

 

 

…...en nu in 2021                 

                                                      foto10

 

 

foto12                foto8

 

 

foto14               foto16

 

…en nog plek voor nieuwbouw in de toekomst!

 

foto20                          foto18