Gegevens van Stichting IFUNI

 
“IFUNI ibagara ubushuti n’akarenge” of wel
“het afgesleten hakje, waarmee je het onkruid uit de vriendschap houdt,  is de voet”.
vrij vertaald “Vriendschap vergt voetenwerk”.

 

De stichting is opgericht op 22 – 10 – 2009 ( zaaknummer 15233/ HD/ EP)
Zij is ingeschreven bij de K.v.K voor Oost-Nederland: dossiernummer 08209062
Zij heeft een ANBI- status.  RSIN- of fiscaalnummer 8214 16 601

De doelstelling is
a          het bevorderen van communicatie en ontmoeting tussen Rwandezen onderling en Nederlanders/             Europeanen.
b          het daadwerkelijk en / of financieel ondersteunen van projecten in Rwanda gericht op             verbetering van welvaart en welzijn en de kwaliteit van de samenleving algemeen.
c          het ondersteunen van onderwijs en kennisontwikkeling voor Rwandezen.
d          het vergroten van kennis en draagvlak, in het perspectief van de millennium             doelstellingen van de Verenigde Naties.
e          optimaal samenwerken met vergelijkbare instellingen.

 

De bestuursleden zijn:   
          Jan van Schaardenburgh, voorzitter
          Nelleke van Schaardenburgh- Luijendijk, secretaris en penningmeester
          Toon ’t Hoen, adviseur scholing
          Bert ten Kate, adviseur algemeen  en  IT  vanaf sept. 2016.
          Michel Bihimana, adviseur IT en Rwanda

          

Peter IJzerman, was adviseur beleid,  vanaf 2009 tot 15-12-2016
In 2011 en 2012 was Ton van Mil,  penningmeester. 

Het bestuur vergadert 2- 3 x per jaar.

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, die van hun onkostenvergoeding afzien. 
Zij betalen hun eigen reizen t.b.v. projecten via een gift.

De stichting geeft 2 nieuwsbrieven per jaar uit. Er zijn circa 250 lezers.

Jaarlijks is er een projectoverzicht en een jaarverslag.

Er is een activiteitenplan voor 2022

Het bestuur  stelt jaarlijks de begroting op en de balans en het exploitatieverslag vast.
Het beleidsplan is geschreven voor  2021 -2024.

De website wordt beheerd door Marike en Fieke Luijendijk en Michel Bihimana.
www.stichtingifuni.nl  contact via:  info@stichtingifuni.nl
postadres: Verdistraat 38 , 7482 TM Haaksbergen
Tel. 053-5728300/ mob. 0618813028 Jan van Schaardenburgh

 

IBAN-nr. NL67RABO0154 1742 38 t.n.v. Stichting IFUNI, Haaksbergen