NDERA kleuterschoolproject 202206

In Ndera/Buhoro, een secteur van de paroisse Kanombe van de EPR in Kigali is van 2015-
2019 nagedacht over een te realiseren kleuterschool. In 2019 kon er eindelijk gebouwd gaan worden. Stichting IFUNI en de Wilde Ganzen hebben daar uitgebreid actie voor gevoerd.
Door de Corona werd het allemaal later en duurder.

Inmiddels is de school van start sinds oktober 2021. Dat  was ook nodig want er liepen
veel kinderen rond tot 7 jaar zonder enige opvang overdag. De bewoners werkten veelal in het vorige regime in de huishouding bij militairen e.a. maar zijn nu  werkloos. Ze hebben in de stad geen land en moeten zien te overleven als dagloners of met hele kleine handeltjes bv opkopen en verkopen van groente. Velen zijn analfabeet.
Sinds 2012 is er een basisgemeenschap gesticht, in de salon van een huis in aanbouw. Het was de “ droom” van Epa om van de kleuterschool ook een multi-functionele gemeenschapsruimte te maken waar ook lessen alfabetisatie, vrouwengroepen en tontines konden samenkomen. Uiteindelijk kan er boven op het gebouw nog een laag gebouwd worden zodat het een volledige school wordt.
De gemeenschap bracht ook zelf heel wat bij elkaar via het potje “ de staf van Mozes”.

Bij de opening hebben alle 30 kinderen met hulp van Rwandese vrienden een uniform gekregen en schoeisel, zodat arm en rijker gelijk is op school. Heel gebruikelijk in Rwanda. Er is een geprepensioneerde kleuteronderwijzeres aangetrokken, die met 2 hulpkrachten samen de school runt. Ze hebben er plezier in!

Voor ouders voor wie het schoolgeld een probleem is proberen we kleuterbeurzen ( rond 100 euro per jaar) te vinden. De lokale diaconie zal bepalen wie daarvoor geheel of gedeeltelijk in aanmerking komt. Tot 2023/24 staat stichting IFUNI voor 30 beurzen garant.

 

ndera1          kinderen in de overdekte hal

 

moedertjes in de dop           ndera2  

 

ndera3         in de klas

 

lekker buiten spelen          ndera4i

l

ndera5

Iedereen krijgt een ontbijt/ 10 uurtje dat is verplicht door de regering op een kleuterschool
Hier wordt daarvoor gedankt.

ndera6

In het 3e  lokaal kan nog heel veel  gebeuren ( kapeldiensten, alfabetisatie, vrouwengroepen,   tontines) en in de grote overdekte  hal ( zie boven) is plaats voor trouwerijen en feesten.

 

De naam van de school is Rainbow school. Dat is zeer hoopvol en betekent “ vrede” een goede toekomst voor ieder!