St. IFUNI is afhankelijk van giften van particulieren.
Bij grote projecten schrijft de stichting fondsen/sponsors aan.
Alle giften van derden komen ten goede aan de projecten.

Onder bepaalde voorwaarden mag een periodieke gift, die u aangaat voor een periode van minimaal 5 jaar zonder drempel (1%) van de belasting worden afgetrokken.
Een van deze voorwaarden is het ondertekenen van een formulier door de donateur/de schenker en Stichting Ifuni. De exacte voorwaarden en dit formulier zijn te vinden op de site van de Belastingdienst.  Klik hier.

Gegevens stichting IFUNI:
Naam: Stichting IFUNI
Verdistraat 38, 7482 TM, Haaksbergen
fiscaalnummer 821416601 (ANBI) 
mail : info@stichtingifuni

Met dank aan onze sponsors in de afgelopen jaren:
In natura:

 • Han van Ek; Stichting Sport2all
 • Zwembad “De Wilder”, Haaksbergen
 • OBS de Weert, Haaksbergen
 • ROC Twente
In giften:
 • LC. Lions,  Haaksbergen
 • Rotary club, Haaksbergen
 • Stichting ‘t Arm Kinderhuys, Breda
 • Stichting de Houtmaat Hengelo
 • Stichting Groothuisfonds, Hengelo
 • Stichting Rotterdam
 • Diaconie Herv. Gem. PKN Haaksbergen
 • KIA: PKN gemeentes Haaksbergen
 • Diaconie Raamsdonk- Raamsdonkveer
 • RABO-bank Almere
 • Stichting Oorsprong, Doel en Zin, Baarn
 • IMPULSIS, Utrecht
 • Fam. Top- Schroten, Nunspeet
 • Vijverbergconcerten, Haaksbergen
 • en de sponsors die niet met name genoemd willen worden

Hieronder