Kleuterschool Gisenyi : Shalom Nursery School.

2010 en 2011: Bouw van een (multifunctioneel) kleuterschoolgebouw.
Voor de opvang van de kinderen van de Compassion ( 4-18 jaar, die in de vakantie en op zaterdag bezig gehouden worden en bijles krijgen)  en voor de opvang van kleuters was  een gebouw nodig. Dit kwam er door de inzet van de paroisse Gacuba van de EPR en met hulp van Stichting IFUNI en sponsoren.
In 2012  komt er een nieuw project  van het Compassion Programma bij: ‘Moeder en Kindzorg’  bij. 36 moeders met kinderen van 0-3 jaar, worden voorlopig ondergebracht in één van de lokalen.
In 2013 start de kleuterschool met 1 onderwijzeres. Het schoolgeld is voor alsnog een grote drempel.  In 2014 zijn er 2 klassen. Dan volgt de aanleg van een speelterrein + nieuwe toiletten en een magazijn. Het oudercomite waakt over het beheer van de school en het innen van het schoolgeld zodat de school zelfstandig kan functioneren. 

In 2016 loopt het leerlingen aantal terug omdat de kinderen van de Compassion in hun eigen buurt naar een kleuterschool mogen. Als stichting hebben we toen 5 kinderen geadopteerd. Zij worden geplaatst via de diaconie.

In 2017 waren dat er 10 en zijn we ook voor dit doel actief gaan werven bij onze lezers van de nieuwsbrief voor adoptie.

In 2018 worden 15 kleuterbeurzen voor de armste kinderen gesponsored van 60 euro per kind via de diaconie. Kinderen krijgen een gezond 10 uurtje. Omdat de Compassion is opgeheven in Rwanda in de grotere plaatsen is nu de hele dag opvang mogelijk met een maaltijd.

Met dank aan : Stichting Rotterdam, ’t Arm Kinderhuys in Breda, de Diaconie van  de Herv. Kerk  en KIA Haaksbergen, Stichting de Houtmaat, het  Groothuisfonds in Hengelo, en IMPULSIS

imp                  
 

Voor meer foto's klik hier