Sjalom Nursery School - Kleuterschool in Gisenyi  

2010 en 2011:
Bouw van een (multifunctioneel) kleuterschoolgebouw.
Voor de opvang van de (256) kinderen van de Compassion ( 4-18 jaar, die in de vakantie en op woensdagmiddag en zaterdag bezig gehouden werden en bijles kregen)  en voor de opvang van kleuters was  een gebouw nodig. Dit kwam er door de inzet van de paroisse Gacuba van de EPR en met hulp van Stichting IFUNI en sponsoren.


In 2012  komt er een nieuw project  van het Compassion Programma bij: ‘Moeder en Kindzorg’  bij.  36 moeders met kinderen van 0-3 jaar worden voorlopig ook ondergebracht in één van de lokalen.


In 2013 start de kleuterschool met 1 onderwijzeres. Het schoolgeld is voor alsnog een grote drempel.  In 2014 zijn er 2 klassen. Dan volgt de aanleg van een speelterrein + nieuwe toiletten en een magazijn. Het oudercomité waakt over het beheer van de school en het innen van het schoolgeld zodat de school zelfstandig kan functioneren. 

In 2016 loopt het leerlingen aantal terug omdat  kinderen van de Compassion in hun eigen buurt naar een kleuterschool mogen. Als stichting hebben we toen 5 kinderen uit onvermogende gezinnen ‘geadopteerd’, die worden geplaatst door de diaconie van Gacuba.     In 2017 zijn dat er 10, en inmiddels worden het er 15. 

 

Met dank aan : Stichting Rotterdam, ’t Arm Kinderhuys in Breda, de Diaconie van  de Herv. Kerk  en KIA Haaksbergen, Stichting de Houtmaat, het  Groothuisfonds in Hengelo,  en IMPULSIS

imp                  
Shalom Nursery School                      begin bouw kleuterschool                      school tijdens de bouw                   een klassefoto                   de speeltuin