“Stichting IFUNI”: algemene informatie                                               

 

De naam is ontstaan n.a.v. het Rwandese spreekwoord:

“IFUNI ibagara ubushuti ni akarenge” of wel
“het afgesleten hakje, waarmee je het onkruid uit de vriendschap houdt,  is de voet”.
vrij vertaald “Vriendschap vergt voetenwerk”: onderhoud en ontmoeting.

 

De stichting is opgericht op 22 – 10 – 2009 ( zaaknummer 15233/ HD/ EP)
Zij is ingeschreven bij de K.v.K voor Oost-Nederland: dossiernummer 08209062
Zij heeft een ANBI- status.  RSIN- of fiscaalnummer 8214 16 601

Bankrekening van de stichting is NL67RABO0154 1742 38

De bestuursleden vanaf de oprichting zijn:   
Jan van Schaardenburgh, voorzitter
Nelleke van Schaardenburgh- Luijendijk, secretaris en penningmeester
Bert ten Kate, adviseur beleid
Toon ’t Hoen, adviseur scholing
Michel Bihimana, adviseur IT en Rwanda
In 2011 en 2012 was Ton van Mil,  penningmeester.  
Het bestuur vergadert 2- 3 x per jaar.

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers.

De stichting geeft 2 nieuwsbrieven per jaar uit. Er zijn circa 250 lezers.
Jaarlijks is er een jaarverslag.
Zij stelt jaarlijks de begroting op en stelt de balans en het exploitatieverslag vast.
Het beleidsplan  is geschreven voor 2014- 2018.

 

De website wordt beheerd door Marike Luijendijk en Michel Bihimana.
www.stichtingifuni.nl  contact via:  info@stichtingifuni.nl
postadres: Verdistraat 38 , 7482 TM Haaksbergen
Tel. 053-5728300/ mob. 0618813028 Jan van Schaardenburgh