NDERA kleuterschoolproject

In Ndera/Buhoro, een secteur van de paroisse Kanombe van de EPR in Kigali, lopen veel kinderen
tot 7 jaar dagelijks rond zonder enige opvang. De ouders zijn vaak werkloos, hebben geen land en
moeten zien te overleven als dagloners of met hele kleine handeltjes bv opkopen en verkopen van
groente. Velen zijn analfabeet.
Er is sinds 2012 een basisgemeenschap gesticht, in de salon van een huis in aanbouw.
Het is de “ droom” van Epa om een een kleuterschool te stichten c.q. een multi-functionele
gemeenschapsruimte voor voorschoolse opvang, lessen alphabetisatie, vrouwengroepen en tontines
etc. De gemeenschap brengt ook zelf al geld bij elkaar via het potje “ de staf van Mozes”.
Wij willen hen daarbij helpen In 2014 gaven we al 5000 euro voor de aankoop van een stuk terrein.
In 2015 schonken we nogmaals een zelfde bedrag voor de verdere uitwerking van deze plannen.
Dit kon dankzij KIA en een grote gift.
In Rwanda hebben ze niet stilgezeten. De paroisse Kanombe van de EPR is eindverantwoordelijk.
Een bouwcomite werd gevormd. De bouwvergunning is sinds september 2018 binnen.

Voor Ndera is al 41.474, 85  euro bijeengebracht dus nog 2.135,15  euro te gaan ( totaal 44.000 euro). dat lukt wel voor 1 januari 2020

Nu op naar de 2e fase ( een extra kleuterklas en een kantoor), Dit kan gerealiseerd worden door een bijdrage van een Amerikaanse kerk. Wat een zegen, dat kan nog binnen de termijn van de bouwvergunning, die loopt tot  8 september 2020. De school begint dus wel wat later want spelende kleuters op het bouwterrein kan nartuurlijk niet.


De totale begroting is 66.000 euro. Voor Ifuni nog 2.135,15 euro
en voor de Wilde Ganzen die mee willen vliegen 22.000 euro.


 

Nu dus aan ons de taak van de verdere fondswerving.
Daarbij kunnen we uw hulp goed gebruiken! Wie ideeën heeft! Geef ze a.u.b. door.

Voor foto's klik hier

Voor de brochure klik hier