Kleuterschool in Gisenyi  ( 2010 tot 2014 )

2010 en 2011:                        Bouw van een multifunctioneel (kleuterschool)gebouw.
 
De leden van de paroisse Gacuba EPR/PCR zijn vol vertrouwen  met inzet van alle beschikbare eigen middelen begonnen aan de bouw van 3 klaslokalen, met kantoorruimte. Ze kwamen tot vensterhoogte.

Het doel was om in deze lokalen

- een 3-klassige Kleuterschool ( schoolgeld , kostendekking) te starten
-

de buitenschoolse  opvang van de kinderen van Compassion project Rw 539 op zaterdag,woensdag-middag  en in vakantietijd onderdak te bieden. (256 behoeftige kinderen van 4-18 jaar worden gesteund in hun onderwijscarrière);   tevens wordt kantoorruimte voor dit Compassion-project gerealiseerd.   

- de Zondagsschool van de paroisse Gacuba EPR/PCR te houden.

Dankzij steun die Ifuni heeft kunnen vinden bij verschillende stichtingen en instanties, en ook particulieren heeft paroisse Gacuba de bouw toch bijtijds kunnen afmaken.

2012:   er komt een nieuw project  van het Compassion Programma bij: ‘Moeder en Kindzorg’  
( 36 moeders met kinderen van 0-3 jaar), voorlopig ondergebracht in één van de lokalen.

2013:   De kleuterschool start met 1 klas en 1 onderwijzeres  

IMPULSIS doet nu ook mee.
Schoolgeld  blijft voor alsnog  voor velen                          imp                 
een onoverkomelijke toegangsdrempel.
‘Mikrokrediet’ is uitgeprobeerd om behoeftige ouders te helpen -  zonder dat  ter plekke voldoende ondersteuning kon worden gegeven, blijkt achteraf. De mikrokredieten zijn zodoende niet als zodanig gaan funktioneren, maar deze geldinjectie heeft wel de start mogelijk gemaakt met  34 leerlingen in dit eerste jaar.

2014Kwaliteitsimpuls voor de kleuterschool

  • Een 2e  ervaren onderwijzeres wordt benoemd
  • Het speelterrein wordt aangelegd, sanitair + magazijn
  • Schoolgeld wordt nu strikter geregeld door oudercomité.

2015:   Kleutersanitair komt gereed
            Er zijn nu 50 leerlingen. In 2016 wil men starten met een middagopvangmogelijkheid.
            De school is zelfstandig. 5 kleuters worden m.b.t. schoolgeld door IFUNI geadopteerd.

De school heet nu:  SHALOM Nursery School.

Met dank aan : Stichting Rotterdam, ’t Arm Kinderhuys in Breda, de Diaconie van  de Herv. Kerk  en KIA Haaksbergen, Stichting de Houtmaat en het  Groothuisfonds in Hengelo,  en IMPULSIS.

 

Financiele bemoeienis van Stichting IFUNI
2009      150,-  euro    :  eenmalige stimuleringsgift.
2010     6500,-  euro   :  bouw van kleuterschool
2011     5500,-  euro   :  afwerking gebouw
2012     geen               :  Compassion International gebruikt lokalen o.a. voor  moeder en kindzorg
2013:    6850, - euro   : buiten terrein + speeltoestellen + garantie salaris personeel + microkredieten
2014:   3300,-   euro   :  kleutersanitair + magazijntje + adoptie door IFUNI van 5 kleuters

Voor alle foto's klik alhier