Byumba

Context: In Gisenyi leerden wij in de jaren ’80 de fam. Buguingo Michel kennen. Hij was directeur van het ziekenhuis waar Nelleke werkte. Zijn dynamische vrouw Blandine, maatschappelijk werkster,  startte met hulp van Nelleke en de actie kinderpostzegels een kleuterschool op, die inmiddels uitgegroeid is tot een grote gerenommeerde scholengemeenschap in Gisenyi.
Na de genocide verhuisden zij naar Byumba. We troffen hen daar in 2003.
Zij was ook toen zeer actief :  had de vele  weduwen georganiseerd om samen de stad schoon te houden tegen een  kleine vergoeding.  Ze begon met een kwekerij voor maracoucha’s en tuinplanten: werkgelegenheid voor jongeren. Stekken maracouchaplanten werden uitgedeeld aan weduwen en burgers. Inmiddels verwerkt een lokaal fabriekje de maracoucha tot sap. Vanuit haar eigen huis heeft zij een kleine microkredietbank opgericht ( IRIBA) die inmiddels volledig  zelfstandig is en regionaal een belangrijke funktie vervuld. . Sinds 1992 werkt Blandine als manager bij het Guesthouse van de E.E. R. Inmiddels een boeiend bedrijf dat bijv.ook de catering verzorgt voor bruiloften etc. in Kigali. Zij heeft als droom een sociaal cultureel toerisme project op te zetten.
Vanaf  2006 dachten we hierin mee.  Eind 2009 is het zover dat het hotel geopend kan worden.

1     Project : voor  toerisme “UBWUZU” (levensvreugde) (Bumba) 
Dit project  kent  2 fases. De 1e fase, een hotelproject op BV-basis,  wordt eind 2009 officieel opgestart. De andere fase is nog toekomstmuziek
Probleem: Mogelijkheden voor toerisme voor de kleine beurs ontbreken. Er is geringe werkgelegenheid.
Doel: Werkgelegenheid creëren middels een BV van 3 personen: Een bescheiden hotel in gang zetten ( 6 kamers 9 bedden, restaurant en terras) met als uiteindelijk doel small scale tourisme te stimuleren. De gewone man kan hier in meedoen met groenteverbouw, klein- veeteelt: geiten, konijnen en kippen. Dansgroepen. Gidsen. Artisanat. Kunstenaars.
 In tweede fase grotere opzet. met meer sociaal cultureel werk en ‘logeren op de boer’.
Activiteiten ter realisering: een geschikt huis werd gehuurd en verbouwd. Verbouwingen kunnen verrekend worden met de  huurprijs.  Wensen zijn nog : een internetcafé; solatubes; ruimere watervoorziening; bibliotheek. Reizen vanuit Nederland worden voorbereid.
Budget: 1e fase( € 40.000,-)   Met de startsubsidie vanuit de Lionsclub Haaksbergen ten bedrage  van € 12.500 kan men starten.  De jaarlijkse aflossing van deze subsidie  zal dienen als een fonds de roulement voor kleinere zelfstandige ondersteunende projecten. Beheer zal gebeuren door een stichting  ter plaatse “Vrienden van UBWUZU”.
Leiding: Kamuyumbu Blandine, aandeelhouder tevens algemeen manager.
Rapportage: Er werd een duidelijk businessplan geschreven. Het hotel wordt 12 december 2009 officieel geopend.
Evaluatie: einde 2010. 

 

2     Sociotherapieproject in Byumba (Byumba).
Hier zijn we zijdelings bij betrokken sinds 2006 . Dit project is gefinancierd door Cordaid. (zie www.hoop-voor-rwanda.com)
Jan heeft een onderzoekje voor het project  gedaan in 2007 en een en ander gefilmd.
Hij zal hier een montage van maken.
Activiteiten ter realisering:  bemiddeling en advies.
Budget: directe kosten werden binnen bestaand budget bij CORDAID gedeclareerd.
Evaluatie: het is een zeer geslaagd low-budget empowerment en verzoeningsproject dat einde 2010 dreigt af te lopen.
Veel kleine productieve coöperaties werden gevormd. De hoop is dat zij opgenomen kunnen worden in de “vrienden van UBWUZU.” ( zie boven) .

3     Bruidsjurken verhuur (Byumba)
Op verzoek van een ondernemende vrouw zijn 6 second hand  bruidsjurken aangeschaft. Een plaatselijke kringloop winkel in Haaksbergen en enkele anderen leverden  die aan.
Kosten: € 25,-  per jurk + transport, E.e.a. wordt gegeven als een soort  microkrediet.

Toekomstmuziek:
4     Audiovisueel project van de sociotherapie (Byumba).  (nog te ontwikkelen)
Aan een kunstenaar/ fotograaf  werd in 2008 en 2009  een fototoestel, computer (door ROC Hengelo beschikbaar gesteld)  en printer ter beschikking gesteld. 
Daarnaast wil hij graag een zwart-wit doka tot zijn beschikking hebben.
Als tegenprestatie zal hij een stripverhaal maken over de basisprincipes van de sociotherapie.
Budget: € 600 verzendkosten, en  € 250 (harde schijf e.a.).

5     Reizen organiseren
Gedacht wordt aan tweeërlei:
1. wandelreizen voor geïnteresseerden in Rwanda, rond natuur (Virunga park der vulkanen met gorilla’s ( Noorden) , het wildpark Akagera ( Oosten) , de flora van het Woud ( Zuiden) geschiedenis en  cultuur  ( Nyanza, Butare), grotere afstanden per bus, eenvoudige hotelletjes. 
2. studie/werkreizen voor scholieren voorbeeld t.b.v. restauratie huisje P.  Claessen.
3. kerkelijke jeugd / uitwisseling met Kigarama

Fotos

photo photo photo photo