Kleuterschoolproject  in NDERA ( vanaf 2015)

In Ndera/Buhoro, een (buiten) wijk van de paroisse Kanombe van de EPR in Kigali, lopen veel kinderen tot 7 jaar dagelijks rond zonder enige opvang. De ouders zijn veelal werkloos, hebben geen land en moeten zien te overleven als dagloners of met hele kleine handeltjes bv opkopen en verkopen van groente. Velen zijn analfabeet.
Er is sinds 2012 een basisgemeenschap gesticht, in de salon van een huis in aanbouw. 
Het is de “ droom” van Epa om een  een kleuterschool te stichten c.q. een multi-functionele  gemeenschapsruimte voor voorschoolse opvang,  lessen alphabetisatie, vrouwengroepen en tontines etc. De gemeenschap brengt ook zelf al geld bij elkaar via het potje “ de staf van Mozes”.

Via Kerk in Aktie en een andere grote sponsor hebben wij inmiddels al weer 16.000 euro ( 2018) beschikbaar. In 2014 gaven we al 5000 euro voor de aankoop van een stuk terrein. In 2015 schonken we  nogmaals een zelfde bedrag voor de verdere uitwerking van deze plannen.

Inmiddels is er een bouwcomite gevormd, het terrein afgesloten met een heg en bouwrijp gemaakt.
De bouwvergunning is sinds september 2018 binnen.
De paroisse Kanombe van de EPR is eindverantwoordelijk.

kinderen in de kerk

Kinderen in de Kerk

Voor meer foto's klik hier